Eiropas Pieejamības akts (EAA)

Eiropas Pieejamības akts (EAA jeb Akts) ir Eiropas direktīva, kas nosaka jaunas ES mēroga minimālās pieejamības prasības virknei produktu un pakalpojumu. Tās mērķis ir nostiprināt personu ar invaliditāti tiesības piekļūt ES iekšējā tirgū pieejamām precēm un pakalpojumiem.

Likums ir direktīva, kas nozīmē, ka tajā ir noteikti saistoši pieejamības mērķi, bet Eiropas Savienības dalībvalstīm ir atstāta iespēja izlemt, kā tās vēlas tos sasniegt. Tas tika pieņemts 2019. gadā un papildina un papildina citus ES tiesību aktus, kas attiecas uz pieejamību. EUD regulāri atbalsta NAD, aizstāvot vērienīgu un stingru EAA transponēšanu un īstenošanu.