Eiropas Elektronisko sakaru kodekss (EECC)

EECC nosaka ES līmeņa tiesisko regulējumu, lai koordinētu valstu tiesību aktus par elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, tostarp:

  • telefonijas pakalpojumi

  • vienotā Eiropas

  • neatliekamās palīdzības numurs "112".

  • pamata piekļuve internetam, kas ES valstīm tagad jāuzskata par universālu pakalpojumu.

 

EECC mērķis ir nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu galalietotājiem, kas ir:

  • labas kvalitātes

  • pieejamu cenu

  • publiski pieejams

 

Vissvarīgākais ir tas, ka EECC mērķis ir arī nodrošināt, lai tiešie lietotāji ar invaliditāti varētu vienlīdzīgi ar citiem lietotājiem piekļūt šiem pakalpojumiem un izvēlēties tos.