Eiropas sociālo tiesību pīlārs un Eiropas pusgads

Eiropas sociālo tiesību pīlārs (EPSR) ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir ļoti vērienīgs - atjaunot ES sociālo dimensiju, līdzsvarot ekonomikas politiku ar sociālajiem apsvērumiem un atjaunot saikni ar Eiropas pilsoņiem,

vienlaikus risinot galvenos jautājumus, kas saistīti ar pārmaiņām darba pasaulē un sabiedrībā kopumā, veicinot augstākus sociālos standartus. EUD mērķis ir nodrošināt, lai visi principi un jo īpaši 17. princips tiktu īstenoti attiecībā uz nedzirdīgām personām ES.

Saistītie raksti