Dzimumu līdztiesība

EUD ir apņēmības pilna arī turpmāk veicināt dzimumu līdztiesību un cīnīties pret daudzveidīgu un savstarpēji saistītu diskrimināciju, jo, īstenojot visus politikas, spēju veidošanas un komunikācijas pasākumus, īpaša uzmanība tiek pievērsta nedzirdīgo sieviešu un meiteņu tiesību veicināšanai un aizsardzībai.