Šķērsspecifiskums

Atzīstot nedzirdīgo kopienu daudzveidību, EUD uzņemas atbildību par to marginalizēto grupu iespēju nodrošināšanu. EUD nodrošina, ka tās darba pamatā ir starpnozaru perspektīva, jo EUD ir stingri apņēmusies nevienu atstāt novārtā.