ANO CRPD

EUD mērķis ir nodrošināt, lai Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām) tiktu jēgpilni īstenota ES un valstu līmenī attiecībā uz nedzirdīgām personām ES.

Saistītie raksti