COSP

EUD piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UN CRPD) dalībvalstu konferencē (COSP), lai nodrošinātu, ka, apspriežot jautājumus saistībā ar UN CRPD īstenošanu, tiek ņemts vērā nedzirdīgo viedoklis.