Vispārīgas piezīmes

EUD regulāri sniedz ieguldījumu ANO CRPD komitejas vispārīgo komentāru sagatavošanā, lai nodrošinātu, ka tie atspoguļo nedzirdīgo viedokli. Vispārējs komentārs ir līguma iestādes interpretācija par cilvēktiesību līguma noteikumiem, tematiskiem jautājumiem vai darba metodēm.

Vispārīgo komentāru mērķis bieži vien ir precizēt dalībvalstu ziņošanas pienākumus attiecībā uz konkrētiem noteikumiem un ieteikt pieeju līguma noteikumu īstenošanai.