Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM)

EUD iestājas par Ilgtspējīgas attīstības mērķu jeb Globālo mērķu sasniegšanu, kas ir 17 savstarpēji saistītu globālo mērķu kopums, kuri ir izstrādāti kā "plāns, kā panākt labāku un ilgtspējīgāku nākotni visiem".

Ilgtspējīgas attīstības mērķus 2015. gadā noteica Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja, un tos ir paredzēts sasniegt līdz 2030. gadam.