Nekas par mums bez mums.

Nekas par mums bez mums.

  • Sazinieties ar

WEBINARS: UN CRPD galvenais interešu aizstāvības instruments valsts zīmju valodas atzīšanai un zīmju valodas tiesību nodrošināšanai

WEBINAR: UN CRPD key advocacy tool for national sign language recognition and sign language rights

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām) bija pirmais starptautiskais cilvēktiesību instruments, kurā zīmju valodas atzītas par līdzvērtīgām sarunvalodām, un tā uzliek valstu valdībām pienākumu veicināt, aizsargāt un atzīt zīmju valodas tiesības.

ANO Konvencija par nedzirdīgo personu tiesībām ir ļoti svarīgs instruments, lai aizstāvētu valsts zīmju valodu un nedzirdīgo tiesību oficiālu atzīšanu. ANO CRPD 21. pants īpaši aicina konvencijas dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas ar invaliditāti var īstenot tiesības uz vārda un uzskatu brīvību, tostarp brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas vienlīdzīgi ar citiem un izmantojot visus saziņas veidus pēc savas izvēles, tostarp pieņemot un veicinot zīmju valodu lietošanu, kā arī atzīstot un veicinot zīmju valodu lietošanu. ANO CRPD 30. pantā arī īpaši uzsvērts, ka nedzirdīgajiem ir tiesības vienlīdzīgi ar citiem uz viņu īpašās kultūras un lingvistiskās identitātes, tostarp zīmju valodas un nedzirdīgo kultūras, atzīšanu un atbalstu.

Daudzas nedzirdīgo nacionālās asociācijas izmantoja ANO Konvenciju par nedzirdīgo personu aizsardzību kā interešu aizstāvības rīku valsts līmenī, lai panāktu savas valsts zīmju valodas(-u) oficiālu atzīšanu savā valstī vai uzlabotu piekļuvi zīmju valodas tiesībām. Tomēr ne visi valstu tiesību akti ir vienlīdz stingri, un tas rada pamattiesību pieejamības trūkumu. Tāpēc EUD organizē šo tīmekļa semināru, lai dalītos ar labas prakses piemēriem, kā aizstāvēt ANO Konvencijas par nedzirdīgo zīmju valodas lietotāju tiesības un diskutētu par to, kā ANO Konvencija par nedzirdīgo zīmju valodas lietotāju tiesībām jāizmanto kā aizstāvības instruments valsts līmenī.

Šis vebinārais būs pieejams starptautiskajā zīmju un sarunvalodā angļu valodā. Tas nodrošinās arī tiešraides titrus angļu valodā.

Visas 2022.-2026. gada publikācijas ir līdzfinansētas un sagatavotas Eiropas Komisijas programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) ietvaros.

Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas CERV programmas viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Kopīgojiet šo rakstu...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pasts

Saistītie raksti

lvLatviešu valoda
Pāriet uz saturu