Over ons

EUD, gevestigd in Brussel, België, is een Europese niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk (ENGO) waarvan de leden nationale verenigingen van doven (NAD's) zijn.

De Europese Unie van Doven (EUD) is opgericht in 1985. Het is de enige supranationale organisatie die doven op Europees niveau vertegenwoordigt en een van de weinige ENGO's die verenigingen uit alle 27 EU-lidstaten vertegenwoordigt, naast IJsland, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. EUD streeft ernaar een dialoog op EU-niveau tot stand te brengen en te onderhouden met de betrokken instellingen en ambtenaren, in overleg en samenwerking met de aangesloten NAD's. De EUD is een volwaardig lid van het Europees Gehandicaptenforum (EDF) en is een regionaal samenwerkend lid van de Werelddovenfederatie (WFD) voor het aanpakken van kwesties van mondiaal belang, en heeft ook de status van deelnemer bij de Raad van Europa (RvE). 

EUD is ontvanger van de Programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV). Het CERV-programma beoogt de ondersteuning en ontwikkeling van open, op rechten gebaseerde, democratische, gelijke en inclusieve samenlevingen op basis van de rechtsstaat. Dit omvat een levendig en mondig maatschappelijk middenveld, dat de democratische, burgerlijke en sociale participatie van mensen aanmoedigt en de rijke verscheidenheid van de Europese samenleving cultiveert, op basis van onze gemeenschappelijke waarden, geschiedenis en herinnering.

Het is de visie van de EUD dat doven in heel Europa gelijkheid hebben in zowel de openbare als de particuliere aspecten van het leven. De belangrijkste doelstellingen die zij gerealiseerd wil zien zijn: de erkenning van het recht om een inheemse gebarentaal te gebruiken, empowerment door middel van communicatie en informatie, en gelijkheid in onderwijs en werkgelegenheid.

Documentaire van de EUD (40 min)