Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

Aanneming van de resolutie over de EU-strategie inzake handicaps na 2020 door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement

A picture of a conference room

Op de 20de van februari 2020 heeft de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement de tekst van de ontwerpresolutie over de EU-strategie inzake handicaps na 2020 aangenomen. In de ontwerpresolutie wordt de Europese Commissie verzocht ambitieus te zijn bij de uitvoering van de EU-strategie inzake handicaps na 2020. Zij bevat een aantal suggesties van gehandicaptenorganisaties. 

De Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 was het belangrijkste instrument voor de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) op EU-niveau. Sinds afgelopen zomer analyseert en evalueert de Europese Commissie de vorige strategie ter voorbereiding van de nieuwe Europese strategie inzake handicaps 2020-2030.

De EUD viert de resultaten van de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020, zoals de goedkeuring van de Europese toegankelijkheidswet, de richtlijn inzake webtoegankelijkheid, de herziening van de Europese code voor elektronische communicatie en de richtlijn inzake audiovisuele mediadiensten. De EUD is zich er echter van bewust dat er de komende tien jaar nog veel meer moet gebeuren wil de EU haar verbintenissen in het kader van het VN-Gehandicaptenverdrag nakomen.

De tekst van de motie voor Resolutie over de EU-strategie inzake handicaps na 2020 dat door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement is goedgekeurd, moet nog in de plenaire vergadering van het Europees Parlement in stemming worden gebracht. De stemming vindt plaats op 11de van maart 2020.

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud