Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

EOF/APPLE - Inclusief onderwijs

Op 12 oktober 2021 woonde de EUD een webinar bij dat gezamenlijk door het European Disability Forum (EDF) en Apple werd georganiseerd over de voordelen van toegankelijke technologie voor studenten met een handicap. Het doel was de toegankelijke functies te presenteren die Apple heeft geïntroduceerd en een discussie op gang te brengen over hoe die technologie deze studenten helpt zich te ontwikkelen.

De opening werd verricht door Sarah Hellinger, Senior Director of Global Accessibility and Policy Initiatives van Apple. Zij verklaarde dat Apple van mening is dat "technologie een krachtige rol kan spelen om studenten te helpen productiever, creatiever, samenwerkingsgerichter, gemotiveerder en mondiger te worden en onafhankelijkheid te creëren om hun waardigheid te bevorderen en uiteindelijk hun dromen waar te maken". Verder schetste ze de visie van Apple op toegankelijkheid en handicaps: beide bevinden zich in een spectrum en de technologie is afhankelijk van de behoeften van de leerling en zijn of haar handicap. Om de technologie beter af te stemmen op de behoeften van gehandicapte leerlingen heeft Apple samengewerkt met verschillende dovenscholen en scholen voor blinde en slechtziende leerlingen.

De panelleden waren uitgenodigd om hun ervaringen met onderwijs aan kinderen met een handicap via ondersteunende technologie met Apple producten en apps zoals Pages, Keynote en Numbers te bespreken. David Niemeijer, oprichter en CEO van Assistive Ware, betoogde dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij de ontwikkeling van ondersteunende technologieën en het inbouwen van toegankelijke functies in reguliere producten. Hij stelde vast dat de barrières voor inclusief onderwijs buiten de technologie liggen, zoals:

  • Een gebrek aan overtuiging van leraren/opvoeders in het potentieel van studenten met een handicap;
  • Een gebrek aan financieringaangezien de technologie beschikbaar is, maar scholen vaak niet over het budget beschikken om deze aan te schaffen en voor alle leerlingen beschikbaar te maken;
  • Een gebrek aan kennis over de toegankelijkheidsfuncties of de beschikbaarheid van bepaalde ondersteunende technologieën; en
  • Een gebrek aan samenwerking tussen de scholen en de ouders, waarbij de scholen zeggen dat de ouders vaak geen gedeelde verantwoordelijkheid op zich nemen om ervoor te zorgen dat de leerlingen toegang hebben tot de technologie die zij nodig hebben, en de ouders zeggen dat de scholen hen niet opleiden in de technologie die hun kinderen geacht worden te gebruiken of hen niet toestaan die technologie mee naar huis te nemen.

Tijdens dit evenement was het spannend om te zien hoe deze evoluerende ondersteunende technologieën het leven van studenten met een handicap beïnvloeden en hoe technologie het onderwijs inclusiever en mondiger maakt. Als technologiebedrijven de behoeften van studenten met een handicap begrijpen, zal dit hun toegang tot onderwijs verbeteren en ervoor zorgen dat niemand achterblijft.

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud