Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

Europese dag van personen met een handicap 2021

Op 2 en 3 december heeft de Europese Commissie in samenwerking met het EOF de Europese Dag van personen met een handicap gevierd met een online conferentie. Er werden toespraken gehouden door vooraanstaande deskundigen en vertegenwoordigers van de Commissie, OPD's en nationale regeringen. De thema's van de conferentie waren toegang tot gezondheidszorg, digitale transformatie en de behoeften van kinderen met een handicap. Tijdens de conferentie werd bekendgemaakt dat Luxemburg de Access City Award 2022 heeft gewonnen, met Helsinki en Barcelona op de tweede en derde plaats.

De Europese commissaris voor Gelijkheid, Helena Dalli, hield de openingstoespraak en schetste het belang van de in maart 2021 uitgebrachte EU-strategie inzake de rechten van personen met een handicap. Zij beschreef enkele van de vlaggenschipinitiatieven zoals de EU-gehandicaptenkaart en AccessibleEU, dat ideeën en instrumenten wil samenbrengen om de toegang tot plaatsen, diensten en informatie te verbeteren.

Yannis Vardkastanis, voorzitter van het EOF, wees op de noodzaak van betere communicatie en samenwerking tussen de nationale regeringen en het maatschappelijk middenveld. Bij de voorbereiding van hun nationale COVID-19-plannen hebben veel federale regeringen het maatschappelijk middenveld niet geraadpleegd over de nieuwe herstelfondsen om degenen die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen, te helpen. Hierdoor werden gehandicapten geconfronteerd met nog meer armoede en sociale uitsluiting. Bovendien riep Cveto Uršič, staatssecretaris van het Sloveense ministerie van Arbeid, Gezin, Sociale Zaken en Gelijke Kansen, op tot een grotere toegankelijkheid in de digitale ruimte. Aangezien 87 miljoen gehandicapten in de EU tijdens de pandemie afhankelijk zijn geweest van digitale hulpmiddelen, moeten alle websites worden bijgewerkt en aangepast aan de juiste normen, zodat deze mensen er ongestoord toegang toe hebben.

Het eerste panel van de conferentie ging over de gezondheid van gehandicapten. Rodolfo Cattani, lid van het Uitvoerend Comité van het EOF, herinnerde de deelnemers eraan dat gezondheid een universeel mensenrecht is en dat staten volgens artikel 25 van het VN-Gehandicaptenverdrag maatregelen moeten nemen om alle gehandicapten gelijke toegang tot de gezondheidszorg te garanderen. Dit omvat het nemen van redelijke aanpassingsmaatregelen. De heer Cattani zei ook dat de negatieve gevolgen van de pandemie voor de gezondheidszorgstelsels ertoe hebben geleid dat gehandicapten de toegang tot medische diensten en noodbehandelingen is ontzegd.

Het tweede panel ging over gehandicapten en de digitale overgang. Humberto Insolera, bestuurslid van het EOF, haalde artikel 9 van het UNCRPD aan, dat staten verplicht ervoor te zorgen dat gehandicapten gelijke toegang hebben tot informatie- en communicatietechnologieën. Dit omvat het aanbieden van vertolking in gebarentaal, ondertiteling en audiobeschrijving voor toegang tot televisieprogramma's en films. De heer Insolera schetste de twee rechtsinstrumenten die de toegankelijkheid voor gehandicapten moeten vergroten: de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten, op grond waarvan televisieprogramma's, films en streamingdiensten zoals Netflix en Amazon Prime Video toegankelijk moeten zijn voor gehandicapten; en de Europese toegankelijkheidswet (EAA), die in 2019 is aangenomen en die vereist dat producten en diensten toegankelijk zijn volgens een EU-norm.

De uitvoerend directeur van de EUD, Mark Wheatley, stelde dit panel een vraag over de toegankelijkheid van inhoud van sociale media. Hij wees op het gebrek aan vertolking in gebarentaal en videobijschriften op websites en vroeg welke maatregelen worden overwogen om deze te stimuleren en ervoor te zorgen dat online-inhoud toegankelijk is voor doven. De heer Insolera antwoordde dat de EAA reeds stelt dat het de verantwoordelijkheid is van alle producenten en organisaties om hun producten toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

Het laatste panel van de conferentie ging over de ondersteuning van kinderen met een handicap en de bescherming van hun rechten. Zuzana Kondradova, thematisch coördinator bij Eurochild, legde uit dat kinderen met een handicap met meerdere uitdagingen worden geconfronteerd door de manier waarop de samenleving hen behandelt. Volgens haar is er onder meer een gebrek aan kwaliteitsvol, inclusief en toegankelijk onderwijs voor jonge kinderen, gezondheidszorg en revalidatie. Door de COVID-19 beperkingen krijgen kinderen en jongvolwassenen geen toegang tot revalidatie en worden beoordelingen en onderzoeken uitgesteld. De heer Wheatley vroeg het panellid welke maatregelen in de EU-lidstaten worden overwogen om de toegang tot gebarentaal tijdens de kinderjaren te waarborgen, met name voor dove kinderen van migranten en vluchtelingen. Elisabeth Gosme, directeur van COFACE Families Europe (die pleit voor sociaal beleid dat rekening houdt met de behoeften van gezinnen en hen gelijke kansen garandeert), verklaarde dat de gezinnen van dove en slechthorende kinderen bewust moeten worden gemaakt van hun recht op inclusief onderwijs. Daarnaast wees mevrouw Gosme op het belang van opleidingen voor leerkrachten om hun kennis van verschillende handicaps te vergroten.

De conferentie ter gelegenheid van de Europese Dag van personen met een handicap bood de blauwdruk voor de Commissie om belemmeringen aan te pakken en oplossingen te bieden voor die uitdagingen van de Europese strategie inzake handicaps en het gehandicaptenplatform. Het is echter essentieel op te merken dat 14 EU-lidstaten nog steeds niet voldoen aan het UNCRPD wat betreft het verbod op discriminatie van gehandicapten die toegang proberen te krijgen tot gezondheidszorg. De sprekers benadrukten het effect van COVID-19 op de rechten van gehandicapten en het werk dat nodig is om deze te waarborgen.

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud