Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

Uitnodiging: Europese platformconferentie

EUD

Het Europees Platform voor Doofheid, Hardhorendheid en Doofblindheid heeft het genoegen u uit te nodigen voor zijn eerste conferentie, die zal worden gehouden op donderdag 15 november 2012 in de Vertegenwoordiging van Beieren, Wiertzstraat 77, 1000 Brussel. 

Ons Platform is een alliantie van vijf NGO's op Europees niveau, allemaal leden van het EOF: 
1. EURO-CIU: Europese vereniging van gebruikers van cochleaire implantaten; 
2. EDbN: Europees doofblindennetwerk; 
3. EFHOH: Europese Federatie van slechthorenden; 
4. FEPEDA: Europese federatie van ouders van slechthorende kinderen; 
5. EUD: Europese Unie van Doven. 

Wij zetten ons in voor de belangen van alle doven (inclusief gebarentaalgebruikers), slechthorenden, doven en doofblinden en hun familie. Het Platform vertegenwoordigt dus miljoenen mensen en hun familieleden. 

De conferentie op 15 november zal zich concentreren op het gebrek aan toegankelijke en betrouwbare gegevens over het aantal mensen met specifieke handicaps en de problemen en vraagstukken die daaruit voortvloeien. Een van de doelstellingen van de conferentie is dit onder de aandacht te brengen van de voornaamste belanghebbenden die in staat zijn deze situatie met behulp van bestaande instrumenten te veranderen. 

Tot de sprekers behoren vertegenwoordigers van de Europese instellingen en de Europese NGO-gemeenschap. Een panel zal de behoefte aan hoogwaardige statistische gegevens en het verband met de voorgestelde Europese toegankelijkheidswet bespreken. Het evenement wordt gevolgd door een netwerkreceptie waar wij u hopen te mogen begroeten. 

Hieronder vindt u het schema van het evenement. Neem contact op met de heer Ricard Lopez - [email protected] - om het evenement te registreren.

Het Platform verwelkomt u graag in november! 

Dit evenement is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er zal worden getolkt van en naar International Sign, alsook van spraak naar tekst in het Engels. De zaal is uitgerust met een ringleiding ten behoeve van gebruikers van gehoorapparaten.

Download hier de uitnodiging voor de conferentie (PDF-versie).
Download hier het conferentieprogramma (PDF-versie).

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud