Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

Nieuws van de WFD/EUD-conferentie

De derde dag van de WFD-EUD-conferentie in Ål, Noorwegen, concentreerde zich op het verkennen van positieve voorbeelden uit de hele wereld op het gebied van onderwijs, de dovengemeenschap en beleidsontwikkeling inzake gebarentaal.

De dinsdag begon met de keynote presentatie van Dr. Peter C. Hauser van het Rochester Institute of Technology (USA), die recente cognitieve neurowetenschappelijke en psycholinguïstische onderzoeksresultaten over doven en horenden deelde. Volgens Dr. Hauser is er geen onderzoek dat beweringen ondersteunt dat het leren van gebarentaal de spraakontwikkeling zou verstoren. Integendeel, het bevordert de taalverwerving. Volgens Dr. Hauser is het belangrijk dat horende gezinnen accepteren dat hun kind doof is in plaats van het te zien als "gebroken" of gehandicapt. Hij benadrukte ook het belang van dove mentoren en positieve rolmodellen voor zowel dove als slechthorende kinderen en hun ouders.

De voorzitter van de Ugandese Nationale Vereniging voor Doven (UNAD), de heer Ambrose Murangira, bracht in de discussie gezichtspunten uit Uganda naar voren over de strijd van de Ugandese dovengemeenschap en het dovenonderwijs van de jaren zestig tot nu. De belangrijkste les van Uganda is dat er behoefte is aan een sterke dovengemeenschap die het onderwijsbeleid en de maatschappelijke houding tegenover tweetalig onderwijs kan beïnvloeden.

Directeur van de afdeling Ontwikkeling van de Finse Dovenvereniging (FAD) mevrouw Kaisa Alanne presenteerde het Finse voorbeeld van beleidsplanning voor gebarentaal en gaf een uitgebreide analyse van de ontwikkeling ervan die heeft geleid tot het in 2010 aangenomen Taalbeleidsprogramma voor gebarentalen. Het Finse voorbeeld toont aan dat, hoewel gebarentaal in de grondwet wordt erkend, de wettelijke verplichting niet noodzakelijkerwijs de verwezenlijking van taalrechten in de praktijk garandeert. Terwijl het FAD zijn werkzaamheden op nationaal niveau voortzet, heeft het ook getracht bij te dragen aan de ontwikkeling van taalplanning in andere landen via zijn ontwikkelingsprogramma's in bijvoorbeeld Kosovo en Albanië.

Dr. Dirksen Bauman, coördinator van het Office of Bilingual Teaching and Learning van Gallaudet University, introduceerde de in 2007 aangenomen missie inzake tweetaligheid. Momenteel worden de taal- en communicatievaardigheden van studenten zowel in Amerikaanse gebarentaal als in het Engels geëvalueerd, terwijl het in het verleden voornamelijk om geschreven Engels ging. Door deze veranderingen in het curriculum is Gallaudet bezig een echt tweetalige universiteit te worden.

Mevrouw Berglind Stefánsdóttir, voorzitter van de EUD, en de heer Colin Allen, voorzitter van het WFD, sloten af met een verklaring:
"De sessies van vandaag hebben aangetoond dat de erkenning van gebarentalen in de nationale wetgeving niet volstaat. Nationale en regionale belanghebbenden en beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat de wetgeving in praktijk wordt gebracht en uitgevoerd, zodat dove kinderen volledige mensenrechten kunnen genieten en gelijke burgers worden."

Nadere informatie kan worden verkregen bij
World Federation of the Deaf, mevrouw Heidi-Maria Helenius +358 50 4388 370 www.wfdeaf.org
Europese Unie van Doven, de heer Lars Knudsen [email protected] www.eud.eu

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud