EU-steun aan Oekraïne: praktische informatie voor vluchtelingen

Inleiding:

Als u de oorlog in Oekraïne ontvlucht en naar de Europese Unie komt, vindt u hier de belangrijkste informatie over uw rechten met betrekking tot het overschrijden van de grens naar een EU-land, het in aanmerking komen voor tijdelijke bescherming en het aanvragen van internationale bescherming, alsmede de rechten om binnen de Europese Unie te reizen.
Deze informatie is ook beschikbaar in:


Oekraïense
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk


Russische
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_ru

Klaar voor vertrek

Neem bij vertrek zo mogelijk geldige reisdocumenten mee. Het ontbreken van reisdocumenten of medische documenten (inentingsbewijs, COVID-19-test) mag echter geen belemmering vormen om de EU binnen te komen.
Alle EU-landen die aan Oekraïne grenzen, laten alle mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten op humanitaire gronden toe, ongeacht of je een biometrisch paspoort hebt of niet. Dit geldt ook voor kinderen. Wie de Oekraïense nationaliteit heeft en een biometrisch paspoort, kan de EU binnenkomen door zijn paspoort aan de grens te tonen. In alle andere gevallen zullen de EU-landen u op humanitaire gronden toelaten.


Meer informatie: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

Uw rechten in de EU

Zodra u de EU bent binnengekomen, hebt u een aantal opties, afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. De autoriteiten zullen u informeren over uw rechten.

1. U kunt tijdelijke bescherming krijgen

Als u permanent in Oekraïne verbleef en u het land vanaf 24 februari 2022 hebt verlaten om aan de oorlog te ontkomen, kunt u in elk EU-land recht hebben op tijdelijke bescherming. De tijdelijke bescherming duurt ten minste één jaar en kan afhankelijk van de situatie in Oekraïne worden verlengd. De rechten uit hoofde van de richtlijn tijdelijke bescherming omvatten een verblijfsvergunning, toegang tot de arbeidsmarkt en huisvesting, medische bijstand en toegang tot onderwijs voor kinderen. Iedereen die legaal in de EU verblijft, heeft ook het recht om een basisbankrekening te openen. U hebt ook het recht om een basisbankrekening te openen.
Meer informatie:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

 

2. U kunt internationale bescherming aanvragen in de EU

Personen die tijdelijke bescherming genieten, kunnen te allen tijde een verzoek om internationale bescherming (asiel) indienen.
Als u daarvoor kiest, kan uw tijdelijke bescherming worden opgeschort terwijl u de status en de rechten van een asielzoeker hebt. Indien aan het einde van het onderzoek uw asielaanvraag wordt afgewezen en de huidige tijdelijke bescherming in de EU nog steeds van kracht is, herleeft uw tijdelijke beschermingsstatus.
U moet zich informeren over welke praktijken de lidstaat toepast om te kunnen beslissen of u naast een verblijfsvergunning waaruit uw tijdelijke beschermingsstatus blijkt, internationale bescherming aanvraagt.

Meer informatie: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

 

3. U kunt om bijstand bij repatriëring vragen

Ongeacht uw nationaliteit en uw recht op internationale bescherming moet u, als u in Oekraïne woonde en de oorlog bent ontvlucht, de EU-grens kunnen overschrijden. Als het veilig is om naar uw eigen land terug te keren, moet u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten of organisaties om u te helpen terug te keren.
Voor hulp bij repatriëring moet u contact opnemen met de ambassade/het consulaat van uw land van herkomst in het EU-land waar u momenteel verblijft. De nationale autoriteiten in dit land kunnen u ook helpen contact op te nemen met uw ambassade/consulaat in geval van problemen en kunnen u hulp bieden bij uw repatriëring.
Meer informatie:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

Verder reizen in de EU

Als u de oorlog in Oekraïne bent ontvlucht, kunt u in de meeste gevallen naar andere EU-landen reizen. Voor Oekraïners met een biometrisch paspoort vloeit dit recht voort uit de visumvrije regeling tussen de EU en Oekraïne. Als u uit een derde land komt, moet u nagaan of uw land van herkomst voorkomt op de lijst van derde landen waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld van de visumplicht.
Op onderstaande website vindt u belangrijke informatie over met welke nationale autoriteiten u contact kunt opnemen voor tijdelijke bescherming en welke organisaties hulp bieden aan mensen die Oekraïne ontvluchten, en hoe u met hen contact kunt opnemen. U kunt ook informatie vinden over enkele gratis reismogelijkheden die vervoersmaatschappijen in EU-landen aanbieden.


https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

De rechten van kinderen uit Oekraïne

Alle kinderen (d.w.z. personen jonger dan 18 jaar) die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, hebben recht op bescherming in de EU. Zij hebben recht op:

hun identiteit laten registreren bij binnenkomst in de EU - en wanneer kinderen niet reizen onder begeleiding van ouders of andere volwassenen die voor hen verantwoordelijk zijn, registreren de grenswachters ook de identiteit van de bekende volwassenen die hen begeleiden tijdens hun reis of die op hen wachten, alsmede het opgegeven EU-land van bestemming
zo snel mogelijk toegang krijgen tot zorg (inclusief huisvesting), gezondheidszorg (inclusief psychologische ondersteuning) en onderwijs
te worden gehoord en hun mening te geven over elke beslissing die over hen wordt genomen (voor zover leeftijd en rijpheid dit toelaten)
In het geval van niet-begeleide of gescheiden kinderen hebben zij ook het recht om zo spoedig mogelijk een voogd te krijgen, die de ouderlijke gezagsfiguur voor hen vormt totdat zij met hun ouders of andere familieleden kunnen worden herenigd.

Toegang tot gezondheidszorg in de EU

Als u tijdelijke bescherming krijgt, hebt u toegang tot de gezondheidszorg in uw gastland. Zodra u zich inschrijft en de tijdelijke verblijfsvergunning krijgt, biedt het gastland u dus toegang tot zijn gezondheidszorg.
Indien het openbare stelsel van gezondheidszorg van de ontvangende lidstaat u als volledig verzekerd beschouwt, hebt u ook recht op de Europese ziekteverzekeringskaart die u recht geeft op de nodige gezondheidszorg tijdens een tijdelijk verblijf in een andere lidstaat.

Meer informatie en informatie van nationale ministeries en gezondheidsagentschappen: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-healthcare_en

Toegang tot de arbeidsmarkt

Mensen met tijdelijke bescherming moeten in loondienst of als zelfstandige kunnen werken en een beroepsopleiding kunnen volgen, en moeten ook op het gebied van beloning en andere voorwaarden dezelfde behandeling krijgen als werknemers in de lidstaten.


Meer informatie: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-access-jobs_en

Informatie over accommodatie en huisvesting

De autoriteiten of liefdadigheidsinstellingen zorgen voor onmiddellijke huisvesting. De richtlijn tijdelijke bescherming biedt het recht op passende huisvesting en huisvesting en daarom moeten op middellange termijn duurzame oplossingen worden gevonden waarbij het openbare opvangsysteem wordt gecombineerd met het aanbod van particuliere huisvesting.


Meer informatie: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-access-accommodation-and-housing_en

Veilig reizen in de EU

Wanneer u naar en in de EU reist, wees u dan bewust van het risico van mensenhandel en uitbuiting. Probeer gebruik te maken van vervoer en accommodatie die door autoriteiten en maatschappelijke organisaties worden georganiseerd. Geef uw identificatiedocumenten, persoonlijke informatie en bezittingen niet aan anderen dan overheids- of grensambtenaren en informeer uw familie of vrienden altijd over uw verblijfplaats. Als u werk wordt aangeboden, onderzoek dan het bedrijf en vraag in geval van twijfel de nationale politieautoriteiten of maatschappelijke organisaties om meer informatie.


Meer informatie: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/stay-safe-while-travelling-eu_en

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail