Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

Training over rapportage aan het VN-Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW-Comité)

Logo of European Disability Forum

Op de 25de In september heeft EUD een virtuele opleiding gevolgd over verslaglegging aan het Comité van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (VN-CEDAW-Comité), die was georganiseerd door het Europees Gehandicaptenforum (EDF). Tijdens de training kreeg EUD de kans om meer te leren over het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (UN CEDAW) en het belang daarvan voor vrouwen en meisjes met een handicap. We onderzochten ook hoe we met het VN-CEDAW-Comité kunnen samenwerken en leerden van ervaringen van organisaties die al verslag hebben uitgebracht aan het VN-CEDAW-Comité.

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen is een internationaal mensenrechtenverdrag ter bevordering van de rechten van vrouwen. Het is nu door 189 landen bekrachtigd, waaronder alle landen van de Europese Unie. Naast het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD) is het UN CEDAW een cruciaal rechtsinstrument dat moet worden gebruikt om de rechten van vrouwen en meisjes met een handicap te verdedigen. 

Rapportage over de situatie van vrouwen en meisjes met een handicap aan het VN-Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen is een vaak onbenutte mogelijkheid voor organisaties van vrouwen met een handicap, organisaties van personen met een handicap en vrouwenorganisaties. Tijdens de training werd benadrukt dat het CEDAW-Comité van de VN tot nu toe weinig informatie heeft ontvangen over vrouwen en meisjes met een handicap.

Na een training van het lid van het VN-CEDAW-Comité Ana Peláez Narváez en het leren van de ervaringen van andere organisaties, streeft EUD er nu naar de betrokkenheid van EUD-leden bij het VN-CEDAW-Comité aan te moedigen en te ondersteunen.

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud