Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

WEBINAR: UN CRPD belangrijk instrument voor nationale erkenning gebarentaal en rechten in gebarentaal

WEBINAR: UN CRPD key advocacy tool for national sign language recognition and sign language rights

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD) was het eerste internationale mensenrechteninstrument dat gebarentalen erkende als gelijkwaardig aan gesproken talen, en het verplicht nationale regeringen om de rechten van gebarentalen te bevorderen, te beschermen en te erkennen.

Het VN-Verdrag is een fundamenteel belangrijk instrument bij het pleiten voor de officiële erkenning van nationale gebarentalen en de rechten van doven. Artikel 21 van het VN-Verdrag roept de staten die partij zijn specifiek op alle passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap het recht op vrijheid van meningsuiting en mening kunnen uitoefenen, met inbegrip van de vrijheid om op voet van gelijkheid met anderen en via alle vormen van communicatie van hun keuze informatie en ideeën te zoeken, te ontvangen en door te geven, onder meer door het gebruik van gebarentalen te aanvaarden en te vergemakkelijken, alsmede door het gebruik van gebarentalen te erkennen en te bevorderen. Artikel 30 van het VN-Verdrag benadrukt ook specifiek dat doven op voet van gelijkheid met anderen recht hebben op erkenning en ondersteuning van hun specifieke culturele en taalkundige identiteit, met inbegrip van gebarentalen en de dovencultuur.

Veel nationale dovenverenigingen hebben het VN-Gehandicaptenverdrag gebruikt als instrument om op nationaal niveau te pleiten voor de officiële erkenning van hun nationale gebarentaal of gebarentaal in hun land of om de toegang tot gebarentaalrechten te verbeteren. Niet alle nationale wetten zijn echter even sterk, wat leidt tot een gebrek aan toegang tot fundamentele rechten. Daarom organiseert de EUD dit webinar om goede praktijken te delen over hoe te pleiten voor een ambitieuze implementatie van het VN-Verdrag voor dove gebarentaalgebruikers en om te bespreken hoe het VN-Verdrag moet worden gebruikt als een pleitbezorgingsinstrument op nationaal niveau.

Deze webinar zal beschikbaar zijn in International Sign en gesproken Engels. Het zal ook live ondertiteling in het Engels bieden.

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud