Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

  • Kontakt

IV Forum Osób Niepełnosprawnych

WHO Logo

W dniu 16 grudnia 2021 roku EUD uczestniczył w webinarium prowadzonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Było to ostatnie webinarium z czteroczęściowej serii rozpoczętej we wrześniu 2021 r. Webinarium koncentrowało się na sytuacjach kryzysowych w zakresie zdrowia w kontekście ogólnym i podczas trwającej sytuacji kryzysowej w zakresie zdrowia publicznego COVID-19. Obejmowało ono szansę na omówienie i opracowanie kluczowych komunikatów rzeczniczych dotyczących sposobów łagodzenia skutków pandemii dla PWD i zapewnienia ich prawa do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia zgodnie z art. 25 UNCRPD.

Przemówienie otwierające wygłosił Antony Duttine, doradca ds. niepełnosprawności i rehabilitacji w Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia, regionalnym biurze WHO w obu Amerykach. Wyjaśnił, że poprzednie trzy webinaria dotyczyły znaczenia włączenia niepełnosprawności w powszechny system ochrony zdrowia oraz wzmocnienia systemów zdrowia publicznego i interwencji międzysektorowych w celu dostarczenia niezbędnych usług medycznych wysokiej jakości dla osób niepełnosprawnych. Pan Duttine powiedział, że przebieg tego czwartego webinarium zostanie włączony do nadchodzącego globalnego raportu na temat niepełnosprawności i zdrowia, który zostanie opublikowany pod koniec 2022 roku.

Krista Carr, wiceprezes wykonawczy Inclusion Canada, jednej z 10 największych kanadyjskich organizacji charytatywnych, opowiedziała o perspektywie swojego kraju na sytuacje kryzysowe w ochronie zdrowia. Stwierdziła, że jako krajowa organizacja współpracująca z rządem federalnym, na początku pandemii przedstawiła Ministrowi Rozwoju Siły Roboczej i Integracji Niepełnosprawnych bariery, z jakimi spotykają się PWD w sektorze zdrowia. Rozmowy te doprowadziły do utworzenia Grupy Doradczej ds. Niepełnosprawności COVID-19 (DAG). DAG składa się z 10 liderów krajowej przestrzeni niepełnosprawności, którzy spotykają się co dwa tygodnie i doradzają rządowi, co należy zrobić dla PWD. Pani Carr wyjaśniła, że mimo iż PWDs stanowią 23% populacji Kanady, nie byli priorytetem podczas pandemii. Wszystkie inne marginalizowane populacje były wymieniane jako priorytety na długo przed PWDs. Organizacje osób niepełnosprawnych muszą współpracować, być głośne, aktywne w mediach, być czujne w odniesieniu do tworzenia polityki przez rządy i utrzymywać kwestie niepełnosprawności na pierwszym planie. Na zakończenie powiedziała, że w czasie kryzysu rząd często wyrządza szkody, wdrażając środki, które uważa za postępowe, bez rozmowy z ludźmi, których te środki dotkną. Na przykład, w odpowiedzi na COVID-19, rządy prowincji i terytoriów w Kanadzie nie współpracowały ze społecznością osób niepełnosprawnych, aby upewnić się, że osoby niepełnosprawne były brane pod uwagę.

Dyrektor UN Advocacy w Women Enabled International (WEI), Amanda McRae, mówiła o perspektywie płci w nagłych sytuacjach zdrowotnych i ich wpływie. WEI jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz praw na styku płci i niepełnosprawności na całym świecie. Na początku pandemii, WEI zidentyfikowała, że kobiety i dziewczęta oraz osoby niepełnosprawne o odmiennej płci były pomijane w dyskursie dotyczącym reakcji na COVID-19. Stworzyli oni globalną ankietę, aby zająć się wpływem pandemii na te osoby. Wyniki ankiety doprowadziły do trzech rekomendacji: 1) musimy zintegrować istniejące międzynarodowe wytyczne w zakresie przygotowania do kryzysu, reagowania i odbudowy; 2) musimy włączyć niepełnosprawne kobiety i dziewczęta jako ekspertów w zakresie ich sytuacji w ich własnym życiu; oraz 3) ponieważ poziom bazowy ochrony przed przemocą ze względu na płeć oraz dostęp do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, zatrudnienia i edukacji był znacznie niższy dla kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami wchodzących w kryzys, musimy rozważyć długoterminowe spełnienie tych praw dla tej grupy.

Prelegenci podkreślili potrzebę większej współpracy między OPD a rządami krajowymi podczas kryzysów zdrowotnych. Wskazali, że pandemia w nieproporcjonalny sposób wpłynęła na życie osób niepełnosprawnych, czy to poprzez dyskryminację, brak integracji, czy brak dostępnych informacji. Co najważniejsze, wydarzenie podkreśliło wyciągnięte wnioski w celu zapewnienia bardziej solidnych działań rzeczniczych i komunikacyjnych, aby zapewnić integracyjny sektor zdrowia dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

10th UNCRPD Session, Geneva

Further links and reading: UNCRPD Committee:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session10.aspx UNCRPD Full Text:http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf UNCRPD International Sign Version WFD:http://wfdeaf.org/human-rights/crpd Live

pl_PLPolski
Przejdź do treści