Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

  • Kontakt

EUD zorganizowało seminarium internetowe na temat "Upoważnienia do świadczenia usług" podczas 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

18th European Week of Regions and Cities

Na 8.th października EUD wzięło udział w webinarium zatytułowanym "Empowering services" w ramach 18.th Europejski Tydzień Regionów i Miast. Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie, podczas którego miasta i regiony UE prezentują swoje możliwości w zakresie dobrego europejskiego zarządzania. Webinarium zostało zorganizowane przez DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (KE).

Podczas webinarium poruszono kwestię znaczenia dostępu do dobrej jakości usług jako kluczowego elementu integracji gospodarczej i społecznej, a także utrzymania spójnych społeczeństw. W tym świetle Europejski Filar Praw Społecznych (EPSR) odgrywa kluczową rolę w umożliwieniu dostępu do dobrej jakości usług. Zasada 17 EPSR wzywa do włączenia osób niepełnosprawnych. 

Maria Nyman, przewodnicząca Social Services Europe, podkreśliła, że pandemia COVID-19 już zwiększyła istniejące wyzwania w zakresie dostępu do podstawowych usług, ze względu na stosowane środki ograniczające. Isabel Baptista z Europejskiej Sieci Polityki Społecznej (ESPN) szczegółowo wyjaśniła zasadę 20 EPSR dotyczącą dostępu do podstawowych usług. Podkreśliła szczególnie wzmacniającą rolę dostępu do informacji, ponieważ brak informacji o istniejącym dostępie do towarów i usług nie jest skuteczny, aby polityka społeczno-gospodarcza przyniosła oczekiwane skutki. 

Agnes Berlakovich z Rady Miasta Wiednia przedstawiła przegląd "Wiedeńskiego Zasiłku Podstawowego" w celu wdrożenia zasady 14 EPSR dotyczącej minimalnego dochodu. Wyjaśniła, że Wiedeński Zasiłek Podstawowy zapewnia pomoc finansową, ubezpieczenie zdrowotne, doradztwo i wsparcie ze strony pracowników socjalnych osobom o zerowych lub bardzo niskich dochodach. 

Dostęp do podstawowych towarów i usług jest kluczowy dla osób niesłyszących i potrzebne są większe wysiłki, aby zapewnić informacje w krajowych językach migowych, również na poziomie regionalnym i lokalnym. Często systemy wsparcia dochodów są wprowadzane w celu zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, jednak nie jest to robione w sposób dostępny, taki jak dostarczanie informacji w krajowych językach migowych. W rezultacie osoby niesłyszące mogą być narażone na większe ryzyko braku dostępu do uprawnień socjalnych. EUD będzie nadal podkreślać, że inicjatywy polityczne mające na celu wdrożenie EPSR muszą zawsze uwzględniać zasadę 17 dotyczącą włączenia osób niepełnosprawnych jako wymóg horyzontalny, tak aby przy wdrażaniu pozostałych zasad filaru nikt nie został pominięty.  

EUD pragnie podziękować Komisji Europejskiej za organizację 18.th Europejski Tydzień Regionów. 

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

pl_PLPolski
Przejdź do treści