Pełni członkowie

EUD z siedzibą w Brukseli (Belgia) jest europejską organizacją pozarządową typu not-for-profit (ENGO), której członkami są Krajowe Stowarzyszenia Głuchych (NAD).

Jest to jedyna ponadnarodowa organizacja reprezentująca osoby niesłyszące na poziomie europejskim i jedna z niewielu organizacji ENGO reprezentujących stowarzyszenia ze wszystkich 27 państw członkowskich UE, a także Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Pełni członkowie

Członkowie stowarzyszeni