Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

  • Kontakt

Premiera piątej książki z serii książek EUD poświęconych Konwencji ONZ o prawach dziecka

Book launch poster

Webinarium EUD

W grudniu EUD wypuściło na rynek piątą książkę z serii UN CRPD implementation in Europe - a deaf perspective.

Nowa książka EUD skupia się na artykule 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych: dostępie do informacji i komunikacji dla osób głuchych. W pierwszej próbie pogłębienia interpretacji artykułu 9 (1) (b) Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w 2018 roku EUD opublikowała stanowisko w sprawie dostępności informacji, komunikacji i wiedzy. Następnie, we wrześniu 2019 r., aby rozszerzyć i dopracować tę wstępną interpretację oraz podkreślić dalsze kąty i zastosowania dostępności, EUD zaprosiła autorów z różnych domen wiedzy i doświadczenia do wniesienia wkładu do swojej książki. Ale zamiast skupiać się wyłącznie na artykule 9, książka ma na celu podkreślenie powiązań między artykułem 9 i innymi artykułami Konwencji ONZ. Aby zbadać szereg głuchych perspektyw i możliwości, które odnoszą się do tej synergii, tom jest zorganizowany w siedem wzajemnie powiązanych i nakładających się na siebie tematów.

Pierwszy temat, składający się z rozdziału wprowadzającego i trzech głównych rozdziałów, bada ramy prawne dotyczące dostępności w Konwencji ONZ i UE. Drugi temat podkreśla, jak poczucie pilności, które pojawiło się wraz z pandemią COVID-19, stało się katalizatorem nowych inicjatyw ułatwiających dostęp do informacji i komunikacji. Trzeci temat koncentruje się na dostępie do usług w zakresie zdrowia społecznego i psychicznego i stanowi skrzyżowanie artykułów 9 i 25 dotyczących prawa do opieki zdrowotnej oraz artykułu 17 dotyczącego prawa do ochrony integralności fizycznej i psychicznej. Czwartym tematem książki jest to, że do dostępności informacji i komunikacji można również podejść z perspektywy intersekcjonalności. Piąty temat odnosi się do sprawiedliwości i zatrudnienia, a jego cztery rozdziały stanowią przykład powiązań Artykułu 9 z dwoma innymi artykułami Konwencji ONZ, a mianowicie Artykułem 13 dotyczącym dostępu do sprawiedliwości oraz Artykułem 27 dotyczącym pracy i zatrudnienia. EUD opowiada się również za dostępem do treści i informacji audiowizualnych, podkreślając, że wysoka jakość jest niezbędna do zapewnienia użytkownikowi znaczącego dostępu; kwestia ta została omówiona w trzech rozdziałach składających się na szósty temat dotyczący audiowizualnych usług medialnych. Siódmy i ostatni temat dotyczy dostępności, sztucznej inteligencji i technologii. Inwestycje w nowe technologie, w tym te oparte na sztucznej inteligencji, są głównym przedmiotem zainteresowania EUD ze względu na ich rolę w realizacji dostępu do informacji, komunikacji i wiedzy.

Dzięki różnorodnym publikacjom, od artykułów badawczych po artykuły dotyczące polityki i przykłady dobrych praktyk z NAD, książka EUD stara się wprowadzić perspektywę głuchego języka migowego do debaty na temat artykułu 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, stymulując jednocześnie dalsze działania i badania nad różnymi aspektami dostępności. Interaktywna wersja pdf książki optymalizuje jej dostępność dla głównych interesariuszy EUD, tj. użytkowników języków wizualnych, poprzez prezentację zasobów wizualnych i krótkich filmów.

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

pl_PLPolski
Przejdź do treści