Bulgaria

Bułgaria

Съюз на глухите в България (SGB) 
Związek Głuchych w Bułgarii

Bulgaria

Informacje i fakty o Bułgarii i Związku Głuchych w Bułgarii (SGB):

Założone: 12 lipca 1934 r.
Pełnoprawny członek EUD od: 2007

Przewodniczący:
Wiceprezes:
Członek zarządu:
Członek zarządu:
Członek zarządu:

Język migowy: Български жестомимичен език (Bułgarski Język Migowy)
Skrót: N/A

Liczba użytkowników Głuchego Języka Migowego: 50,000
Liczba pracujących tłumaczy języka migowego: 46

Konwencja: Podpisanie 27 września 2007 r.
Ratyfikacja: 22 marca 2012 r.

Protokół Fakultatywny: Podpisanie 18 grudnia 2008 r.
Ratyfikacja
: N/A

12-14, Str. Denkooglu
1504 Sofia
Bułgaria

Email: [email protected]
Telefon: (+359) 2 980 47 78
Strona internetowa: www.sgbbg.com