Finland

Finland

Kuurojen Liitto ry (FAD)
Finnish Association of the Deaf

Finland

Information and facts about Finland and Finnish Association of the Deaf:

Założone: 1905
Pełnoprawny członek EUD od: 1995

Przewodniczący: Jaana Aaltonen
Członek zarządu: Ronja Tammisara
Członek zarządu: Heidi Joffel
Członek zarządu: Leila Kankkonen
Członek zarządu: Bror-Erik Majors
Członek zarządu: Milla Pitkanen 
Członek zarządu: Mari Virtanen
Członek zarządu: Liisa Sarkijarvi 
Członek zarządu:
Tomi Peura
Członek zarządu: Olli Katainen

Język(i) migowy(e): Suomalainen viittomakieli & Finlandssvenskt teckenspråk
Skrót: SVK & SRVK

Liczba użytkowników Głuchego Języka Migowego: FinSL 5,000 / FinSSL 300
Liczba pracujących tłumaczy języka migowego: 600

Konwencja: Podpis 30 marca 2007 r.
Ratyfikacja: 11 May 2016

Protokół Fakultatywny: 30 March 2007
Ratyfikacja: 11 May 2016

Ilkantie 4
00400 Helsinki
Finland

Email: [email protected]
Phone: (+358) 9 580 31
Strona internetowa: www.kuurojenliitto.fi