Netherlands

Netherlands

Dovenschap
Deaf Association of the Netherlands

Information and facts about the Netherlands and Deaf Association of the Netherlands:

Założone: 2002
Pełnoprawny członek EUD od: 1985

Chair Intern: Gera Elferink
Chair External: Kirsten de Ven – Smit

Członek zarządu: Corine Brandwijk
Członek zarządu: Alice Van Der Garde
Członek zarządu: Jennifer Chin

Język migowy: Nederlandse Gebarentaal 
Skrót: NGT

Liczba użytkowników Głuchego Języka Migowego: 15.000
Liczba pracujących tłumaczy języka migowego: 499

Konwencja: 30 March 2007
Ratyfikacja: Signature 14 June 2016

Protokół Fakultatywny: Podpis Nie dotyczy
Ratyfikacja: N/A

Postbus 12
3940 AA Doorn
The Netherlands

Email: [email protected]
Phone: –
Strona internetowa: www.dovenschap.nl