Poland

Polska

Polski Związek Głuchych (PZG) 
Polish Association of the Deaf

Poland

Information and facts about Poland and Polish Association of the Deaf:

Założone: 1946
Pełnoprawny członek EUD od: 2004

Przewodniczący: Krzysztof Kotyniewicz
Wiceprezes: Kajetana Maciejska – Roczan
Wiceprezes: Olgierd Koczorowski

Secretary: Piotr Baltyn
Członek zarządu: Agata Potrzebowska

Język migowy: Polski Jezyk Migowy
Skrót: PJM

Liczba użytkowników Głuchego Języka Migowego: 50,000
Liczba pracujących tłumaczy języka migowego: 200

Konwencja: Podpis 30 marca 2007 r.
Ratyfikacja: 25 September 2012

Protokół Fakultatywny: Podpis Nie dotyczy
Ratyfikacja: N/A

Ul. Bialostocka 4
03-741 Warszawa
Polska

Email: [email protected]
Phone: (+48) 22 831 40 71
Strona internetowa: www.pzg.org.pl