Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

  • Kontakt

Kolejne kroki w kierunku planu działania UE na rzecz realizacji agendy 2030

Next steps toward an EU action plan to implement the 2030 Agenda

10 lipca członkowie komisji rozwoju (DEVE) i środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego (PE) dyskutowali na temat wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przez UE. Posłowie byli szczególnie zainteresowani przygotowaniami dokumentu refleksyjnego Komisji Europejskiej oraz rekomendacjami przygotowywanymi obecnie przez Multi-stakeholder Platform on SDGs.

Multi-stakeholder Platform on SDGs to zbiór różnych interesariuszy ze społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, sektora prywatnego i korporacyjnego, którzy spotykają się na regularnych spotkaniach, aby wspierać i doradzać Komisji Europejskiej w zakresie wdrażania SDGs na poziomie UE.

Platforma wielostronna ds. SDGs przedstawiła swoje wstępne zalecenia dotyczące sposobu wdrażania SDGs w UE. Podkreślono, że SDGs muszą stać się nadrzędnymi ramami dla nowej Strategii Europejskiej, ponieważ wiele kwestii, z którymi boryka się UE, znajduje odzwierciedlenie w SDGs. Podkreślono, że kluczową zasadą, która powinna przyświecać procesowi wdrażania SDGs jest - nie zostawiaj nikogo w tyle. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne nie mogą być pomijane w tym procesie. Kontekstualizacja tej zasady w ramach różnych polityk UE jest szczególnie ważna, ponieważ ma ona na celu podjęcie różnych wyzwań, takich jak wykluczenie społeczne, niesprawiedliwość i nierówności. Zalecono, aby wdrożenie zawierało jasny harmonogram, z celami krótko- i długoterminowymi, które wykraczają poza pięcioletnie cykle polityczne. Ponadto niezwykle ważne jest ustanowienie silnych mechanizmów monitorowania i mierzenie postępów w realizacji. Wszystkie trzy instytucje, Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada UE muszą objąć zdecydowane przywództwo podczas wdrażania SDGs. 

Koordynator ds. polityki Sekretarza Generalnego Komisji Europejskiej w zakresie SDGs odpowiedział, że SDGs są w centrum zainteresowania Unii Europejskiej. Komisja Europejska jest zobowiązana do zapewnienia, że SDGs są włączone do głównego nurtu wszystkich ram politycznych i priorytetów UE. Podkreślono, że nowe wieloletnie ramy finansowe, które zostały opublikowane przez Komisję Europejską w maju, kładą już duży nacisk na realizację SDGs. Ponadto podkreślono, że Komisja Europejska przygotowuje dokument refleksyjny na temat realizacji SDGs, który będzie służył jako polityczna wizja dla szerszej dyskusji na temat przyszłości UE. Dokument ten zostanie opublikowany do końca roku. 

W trakcie dyskusji podkreślano, że realizacja SDGs w dużym stopniu zależy od poziomu zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i innych interesariuszy. EUD wraz z Europejskim Forum Niepełnosprawności jest bardzo zaangażowane we wdrażanie SDGs na poziomie europejskim i podnosi świadomość znaczenia realizacji SDGs na poziomie krajowym i europejskim, aby osoby niepełnosprawne nie pozostały w tyle.

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

pl_PLPolski
Przejdź do treści