Cyprus

Cyprus

Governmental televised statements regarding COVID-19 are available in the national sign language.

Poprzedni
Następny

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

Objectives of the Strategy

Cele strategii

Strategia podzielona jest na osiem głównych obszarów działania: Dostępność, Uczestnictwo, Równość, Zatrudnienie, Edukacja i szkolenia, Ochrona socjalna, Zdrowie oraz Działania zewnętrzne.