JUSTISIGNS2

Projekt JUSTISIGN 2 jest prowadzony przez konsorcjum europejskich ekspertów z Irlandii, Belgii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, którzy współpracują w celu podjęcia badań w społeczności głuchych, migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, aby zbadać doświadczenia związane z przemocą ze względu na płeć i ich interakcje z agencjami wsparcia ofiar.

JUSTISIGNS 2 to projekt edukacyjny i szkoleniowy stworzony w celu poprawy dostępu do usług wsparcia w przypadkach przemocy ze względu na płeć (GBV) poprzez zwiększenie świadomości i zapewnienie szkoleń dla aktorów z wielu agencji, którzy angażują się w pracę z ofiarami.

Śledź nas na:

Strona internetowa: https://justisigns2.eu/

Twitter: https://twitter.com/justisigns2

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane