KSZTAŁTY

Finansowany przez UE projekt SHAPES ma na celu stworzenie pierwszego europejskiego otwartego ekosystemu umożliwiającego wdrożenie na szeroką skalę szerokiej gamy rozwiązań cyfrowych wspierających i przedłużających zdrowe i niezależne życie takich starszych osób.

W ramach działania innowacyjnego "Inteligentne i zdrowe starzenie się dzięki ludziom angażującym się w systemy wspierające" (SHAPES) zamierza się zbudować, pilotować i wdrożyć na dużą skalę znormalizowaną w UE otwartą platformę. Integracja szerokiego zakresu rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, klinicznych, edukacyjnych i społecznych ma na celu ułatwienie długotrwałego zdrowego i aktywnego starzenia się oraz utrzymanie wysokiej jakości życia. Za pośrednictwem technologii środowisko domowe i środowisko społeczności lokalnej współdziała z sieciami opieki zdrowotnej i opieki, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej, hospitalizacji i opieki instytucjonalnej.

Kampania pilotażowa na dużą skalę SHAPES angażuje ponad 2000 starszych osób w 15 ośrodkach pilotażowych w 10 państwach członkowskich UE, w tym w 6 ośrodkach referencyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (EIP), oraz angażuje setki kluczowych zainteresowanych stron w celu wypracowania rozwiązań mających na celu poprawę zdrowia, samopoczucia, niezależności i autonomii starszych osób, przy jednoczesnym zwiększeniu długoterminowej stabilności systemów opieki zdrowotnej i systemów opieki w Europie.

- Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020" w zakresie badań i innowacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr 857159

Projekt SHAPES składa się z 10 tematycznych pakietów roboczych (WP), z których każdy podzielony jest na konkretne zadania. Dowiedz się więcej, zapoznając się z graficznym podsumowaniem struktury projektu oraz istotnych tematów poruszanych przez poszczególne WP oraz przez cały projekt.

Konsorcjum SHAPES tworzy 36 partnerów z 14 krajów europejskich.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) obecnie 25% populacji stanowią osoby starsze. Dlatego też projekt SHAPES pracuje nad długoterminową stabilnością systemów opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej w Europie,

SHAPES jest szeroką inicjatywą mającą na celu uwzględnienie potrzeb i oczekiwań starszych dorosłych, grupy ludności, która według Organizacji Narodów Zjednoczonych zwiększa się średnio o 3% rocznie.

Projekt będzie trwał 48 miesięcy (od listopada 2019 do października 2023). Rozwiązania te zostaną przetestowane przez ponad 2000 starszych dorosłych zaangażowanych w SHAPES, aby zapewnić, że są one znaczące i odpowiednie dla użytkowników z różnych krajów i kultur.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane