Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

  • Kontakt

Sprawozdanie "W kierunku równych praw dla osób niepełnosprawnych", europosłanka Anne-Sophie Pelletier (Francja/Lewica) - przyjęte 13 grudnia 2022 r. przez Parlament Europejski

13 grudnia europosłanka Anne-Sophie Pelletier (Lewica), jako sprawozdawczyni, przedstawiła w Parlamencie Europejskim projekt sprawozdania "W kierunku równych praw osób niepełnosprawnych". Na stronie raport (projekt rezolucji - gdy Parlamentowi Europejskiemu przedkłada się propozycję rezolucji, która jest wezwaniem do działania w konkretnej dziedzinie) został przyjęty przez Parlament Europejski z powodzeniem (526 głosów za), a sprawozdanie zostało przyjęte!

Kiedy posłanka Pelletier zaczęła prezentować swoje sprawozdanie we francuskim języku migowym, powiedziano jej, że nie ma tłumaczenia z francuskiego języka migowego, a następnie polecono jej użyć "jednego z języków urzędowych UE". Był to nie tylko żenujący moment dla Parlamentu Europejskiego, ponieważ UE powinna już oficjalnie uznać wszystkie krajowe języki migowe, do czego jest zobowiązana na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UN CRPD), tak jak zrobiły to już jej państwa członkowskie, ale było to również wyraźnym dowodem na bariery, z jakimi wciąż borykają się osoby niepełnosprawne i brak dostępności życia codziennego. Ten kierunek działania posła Pelletiera miał również szczególne znaczenie dla EUD i podejmowanych przez nas działań na rzecz oficjalnego uznania przez UE wszystkich krajowych języków migowych na szczeblu unijnym. Nasze ostatnie stanowisko w tej sprawie zostało przedstawione w dokumencie.

Zgodnie z zasadą "nic o nas bez nas", sprawozdanie zostało opracowane we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i osobami niepełnosprawnymi i jest podzielone na kilka tematów. Na przykład w temacie "Równość i niedyskryminacja" sprawozdanie wzywa do "pilnej potrzeby przyjęcia horyzontalnej dyrektywy antydyskryminacyjnej". W tym miejscu, zgodnie ze stanowiskiem EUD w tej sprawie, sprawozdawczyni podkreśla znaczenie harmonizacji prawa UE z Konwencją ONZ w celu zapewnienia równości i niedyskryminacji. W związku z tym, raport wzywa "nadchodzącą Radę do odblokowania dyrektywy horyzontalnej w sprawie równego traktowania." Rzeczywiście, osoby niepełnosprawne w UE będą nadal napotykać przeszkody w pełnym korzystaniu ze swoich praw, dopóki UE nie przyjmie przepisów o niedyskryminacji na poziomie UE.

Co ważne, raport zawiera również sekcję dotyczącą uczestnictwa w życiu politycznym i publicznym, w której sprawozdawczyni wyraża "silne przekonanie, że przełamanie barier poprzez promowanie i przyjęcie każdego możliwego języka alternatywnego, takiego jak język łatwy do odczytania, język Braille'a i język migowy, byłoby głównym krokiem w kierunku umożliwienia osobom niepełnosprawnym rzeczywistego uczestnictwa w życiu politycznym i publicznym." EUD w pełni popiera to oświadczenie i będzie nadal opowiadać się za pełnym uznaniem krajowych języków migowych na poziomie UE.

W tym roku EUD będzie ściśle współpracować nad unijną kartą niepełnosprawności i przekazało informacje zwrotne na wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia dowodów przed jej rozszerzeniem na wszystkie państwa członkowskie UE (ponieważ do tej pory miała ona miejsce jedynie jako projekt pilotażowy w 8 państwach członkowskich). EUD stoi na stanowisku, że niezwykle ważne jest rozszerzenie korzyści płynących z unijnej karty niepełnosprawności poza jej obecny zakres (sport, wypoczynek, kultura) oraz że karta powinna opierać się na wiążącym prawodawstwie UE. Dlatego cieszy fakt, że w sprawozdaniu uwzględniono również oba te zalecenia.

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

pl_PLPolski
Przejdź do treści