Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

  • Kontakt

Platforma ds. niepełnosprawności: spotkanie podgrupy ds. pakietu dotyczącego zatrudnienia

European Commission

W dniu 19 stycznia 2023 roku EUD uczestniczyło w spotkaniu Podgrupy Platformy ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie Pakietu Zatrudnienia, której EUD jest członkiem. Spotkanie było okazją do omówienia Katalogu działań pozytywnych na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy. Po wprowadzeniu do porządku obrad przez Starszego Eksperta Komisji Europejskiej Panią Ima Placencia Porrero, spotkanie otworzyła Sekretarz Generalny Europejskiej Platformy Rehabilitacji (EPR) Pani Laura Jones.

Pani Jones przedstawiła kilka dobrych przykładów integracyjnych praktyk w zatrudnieniu w różnych krajach, takich jak Norwegia (projekt "Ripples in the Water"), Belgia (projekt "Talentoscoop"), USA (projekt "National Employment Team") i Hiszpania (projekt "PorTalento"). W swojej prezentacji pani Jones zwróciła uwagę na różne aspekty charakteryzujące te projekty, w tym: otwarty regularny rynek pracy, tworzenie partnerstw z pracodawcami, elastyczną ścieżkę pracy i wsparcie oraz zindywidualizowane podejście do zatrudnienia. W swoich prezentacjach pani Jones przeanalizowała również główne elementy, które składają się na skuteczne kwoty integracyjne w środowisku pracy dla osób z niepełnosprawnością, a mianowicie: szeroką definicję niepełnosprawności, niską biurokrację i system monitoringu.

Po tej prezentacji Pani Andrea Naphegyj z European Disability Expertise (EDE) przedstawiła podstawowe cechy usług wsparcia dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wśród nich Pani Naphegyj wymieniła wypłatę lub dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, wsparcie finansowe dla pracodawców prowadzących szkolenia dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie finansowe na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W prezentacji przedstawiono kilka przykładów z krajów UE dotyczących zarówno usług wsparcia dla przedsiębiorstw, jak i dotacji/kwot.

Ostatnia część spotkania została zarezerwowana na otwartą dyskusję uczestników na temat Katalogu działań pozytywnych i racjonalnych usprawnień mających na celu ułatwienie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Ogólnie rzecz biorąc, obecne na spotkaniu organizacje osób z niepełnosprawnościami wyraziły ogólne poparcie dla wymienionych praktyk.

EUD uznaje znaczenie i potencjał tej listy praktyk. Niemniej jednak EUD podkreśla, że w celu zapewnienia pełnej dostępności dla osób niesłyszących na rynku pracy i dostępu do niego, wiąże się to z zapewnieniem wykwalifikowanych i profesjonalnych usług tłumaczy krajowego języka migowego. Ponadto w środowisku pracy należy promować wśród słyszących pracowników szkolenia podnoszące świadomość kultury głuchych i znaczenia krajowego języka migowego.

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

pl_PLPolski
Przejdź do treści