Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

  • Kontakt

Komunikat prasowy WFD/EUD

EUD

Dwujęzyczność jako podstawowe prawo człowieka w edukacji dzieci głuchych

PRESS RELEASE - Edukacja dwujęzyczna jest jedynym sposobem, aby dzieci głuche zyskały równe szanse i mogły stać się pełnoprawnymi obywatelami. Taki był końcowy wniosek z konferencji na temat języka migowego w Ål w Norwegii, zorganizowanej wspólnie przez Światową Federację Głuchych (WFD), Europejską Unię Głuchych (EUD) oraz Ål Experiential College.

Uzyskanie dwujęzyczności w narodowym języku migowym i języku pisanym kraju zamieszkania jest podstawowym prawem dzieci głuchych. Narodowe języki migowe są językami ojczystymi osób niesłyszących i jedynym językiem, który mogą przyswoić w pełni i bez wysiłku. Aby funkcjonować w społeczeństwie, konieczne jest, aby dzieci głuche biegle posługiwały się odpowiednim (pisanym) językiem danego kraju. Dlatego też należy zapewnić znaczącą dwujęzyczność w edukacji na jak najwcześniejszym etapie i w trakcie całej ścieżki edukacyjnej, w tym w programach uczenia się przez całe życie.

WFD i EUD zdecydowanie wzywają interesariuszy edukacji do uwzględnienia unikalnych potrzeb dzieci niesłyszących poprzez wspieranie ich nauki języka migowego, jak również nauki języka narodowego (pisanego). WFD i EUD wzywają rządy krajowe i regionalne do wzięcia pod uwagę Deklaracji Brukselskiej z 19 listopada 2010 r., która postuluje prawa Głuchych i Niedosłyszących użytkowników języka migowego do nauki języka migowego oraz nauki i studiów dwujęzycznych. Biorąc pod uwagę, że Deklaracja została uwzględniona w raporcie Parlamentu Europejskiego w sprawie mobilności osób niepełnosprawnych, który został przyjęty przez Parlament Europejski 25 października 2011 r., WFD i EUD zwracają się do decydentów o podjęcie pozytywnych działań w celu zapewnienia dzieciom niesłyszącym możliwości stania się w pełni dwujęzycznymi, a tym samym pełnoprawnymi i równymi obywatelami.

Międzynarodowa konferencja w Ål, która zgromadziła interesariuszy ze społeczności Głuchych, środowisk akademickich oraz sektora edukacyjnego, podkreśla te wymagania. Dr Hauser z Rochester Institute of Technology (USA) przedstawił badania, z których wynika, że nie ma dowodów na to, że nauka języka migowego przeszkadza w nauce drugiego języka.

RDW i EUD są zaniepokojone, że uznanie języków migowych nie przynosi w praktyce pożądanych skutków. Rząd fiński uznał język migowy na poziomie konstytucyjnym, ale jak zauważył dyrektor Departamentu Rozwoju Fińskiego Związku Głuchych, "obowiązek prawny niekoniecznie gwarantuje realizację praw językowych w praktyce".

WFD i EUD wzywają zatem decydentów oraz krajowe i regionalne podmioty do nie tylko prawnego uznania narodowych języków migowych na świecie, ale także zapewnienia, że w praktyce głuche dzieci są kształcone w środowisku dwujęzycznym, ułatwiającym przyswajanie narodowego języka migowego i kultury Głuchych.

Wersję PDF informacji prasowej można znaleźć tutaj.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Światowa Federacja Głuchych

Pani Heidi Maria Helenius, oficer łącznikowy RDW +358 50 4388 370, www.wfdeaf.org
Europejski Związek Głuchych

Pan Lars Knudsen, urzędnik ds. komunikacji i mediów EUD, [email protected], www.eud.eu

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

pl_PLPolski
Przejdź do treści