Slovakia

Slovacia

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) 
Slovak Association of the Deaf

Slovakia

Information and facts about Slovakia and Slovak Association of the Deaf:

Înființată: 7 October 2006 (from 1991 under name Slovak union of hearing impaired)
Membru cu drepturi depline al EUD de la: 2005

Președinte: Jana Barčák Filipová
Vicepreședinte:

Membru al consiliului de administrație:
Membru al consiliului de administrație:
Membru al consiliului de administrație:

Limbajul semnelor: Slovnik Posunkovej Reci
Abbreviation: N/A

Numărul de utilizatori ai limbajului surd al semnelor: 15,000
Numărul de interpreți în limbajul semnelor care lucrează: 35

Convenție: Semnătură 26 septembrie 2007
Ratificare: 26 May 2010

Protocolul opțional: Semnătură 26 septembrie 2007
Ratificare: 26 May 2010

Kálov 17
010 01 Žilina
Slovacia

Email: [email protected]
Phone: (+421) 908 436 721
Site web: www.aneps.sk