Nič o nás bez nás.

Nič o nás bez nás.

  • Kontakt

71. zasadnutie Regionálneho výboru WHO pre Európu: Sprievodné podujatie o najvyššej dosiahnuteľnej úrovni zdravia osôb so zdravotným postihnutím

WHO Logo

Na 17.th septembra sa EUD zúčastnila na webovom seminári s názvom "Najvyššia dosiahnuteľná úroveň zdravia pre osoby so zdravotným postihnutím", ktorý spoluorganizovali Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a vlády Nemecka, Izraela, Nórska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Cieľom tohto sprievodného podujatia bolo zvýšiť informovanosť členských štátov o nedávnej prelomovej rezolúcii WHA74.8, ktorú prijalo Svetové zdravotnícke zhromaždenie, a o troch jej pilieroch na podporu začlenenia zdravotne postihnutých do celého sektora zdravotníctva.

Dr. Hans Kruger, regionálny riaditeľ WHO pre Európu, vysvetlil, že rezolúcia rozširuje koncepciu zdravotnej starostlivosti poskytovanej osobám so zdravotným postihnutím a snaží sa zmeniť zdravotnú starostlivosť z medicínskeho modelu na holistický sociálny model, ktorý sa zameriava na jednotlivca. Okrem toho sa v rezolúcii WHA74.8 zdôrazňuje zásada, že osoby so zdravotným postihnutím musia sedieť za jedným stolom s tými, ktorí rozhodujú, a musia byť rovnocennými partnermi pri tvorbe rozhodnutí týkajúcich sa ich života. Yannis Vardakastanis, predseda EDF, zdôraznil, že pandémia odhalila pretrvávajúce výzvy a prekážky, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím na celom svete. Pán Vardakastanis načrtol tieto výzvy, ktoré zahŕňajú fyzické a postojové prekážky, ako aj prekážky v oblasti informácií a komunikácie.

Pani Shirley Pinto hovorila o svojich skúsenostiach nepočujúcej používateľky posunkového jazyka v izraelskom parlamente, ako aj o komunikačných výzvach, ktoré masky predstavujú pre nepočujúcich ľudí počas pandémie. Izrael bol uvedený ako príklad krajiny, ktorá kladie dôraz na sprístupnenie zdravotníckych služieb osobám so zdravotným postihnutím, pokiaľ ide o rýchly a jednoduchý prístup k vakcínam, testovanie COVID, podporu v domácnosti a priehľadné tvárové masky.

Každý prednášajúci zdôraznil, že prístup k spravodlivému prístupu k zdravotnej starostlivosti je založený na zásade "Nič o nás bez nás", ktorej cieľom je zapojiť osoby so zdravotným postihnutím do rozhodovacieho procesu vo všetkých jeho fázach. Na záver sa webinár venoval výzvam a prekážkam, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím v sektore zdravotníctva, a potrebe prístupnosti, ktorá je povinnosťou podľa článku 25 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Všetky publikácie z rokov 2022 - 2026 sú spolufinancované a vydané v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo programu CERV Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články

sk_SKSlovenčina
Prejsť na obsah