Nič o nás bez nás.

Nič o nás bez nás.

  • Kontakt

EUD nadväzuje na webinár "Posilnenie služieb" v rámci 18. Európskeho týždňa regiónov a miest

18th European Week of Regions and Cities

Na 8th októbra sa EUD zúčastnila webinára s názvom "Posilnenie služieb" v rámci 18.th Európsky týždeň regiónov a miest. Európsky týždeň regiónov a miest je každoročné štvordňové podujatie, počas ktorého mestá a regióny EÚ prezentujú svoje schopnosti v oblasti dobrej európskej správy vecí verejných. Tento webinár zorganizovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie (EK) pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

Webinár sa zaoberal významom prístupu ku kvalitným službám ako kľúčového prvku pre hospodárske a sociálne začlenenie, ako aj pre udržanie súdržnej spoločnosti. Vzhľadom na to zohráva Európsky pilier sociálnych práv (EPSR) kľúčovú úlohu pri umožňovaní prístupu ku kvalitným službám. Zásada 17 EPSR vyzýva na začlenenie osôb so zdravotným postihnutím. 

Maria Nyman, prezidentka organizácie Social Services Europe, zdôraznila, že pandémia COVID-19 už zvýšila existujúce problémy v prístupe k základným službám v dôsledku zavedených opatrení na obmedzenie šírenia nákazy. Isabel Baptista z Európskej siete pre sociálnu politiku (ESPN) podrobne vysvetlila zásadu 20 EPSR o prístupe k základným službám. Zdôraznila najmä posilňujúcu úlohu prístupu k informáciám, keďže nedostatok informácií o existujúcom prístupe k tovarom a službám nie je účinný, aby sociálno-ekonomické politiky mali očakávaný vplyv. 

Agnes Berlakovichová z Mestského úradu vo Viedni poskytla prehľad o "Viedenskej základnej dávke", ktorá má implementovať zásadu 14 EPSR o minimálnom príjme. Vysvetlila, že Viedenská základná dávka poskytuje finančnú pomoc, zdravotné poistenie, poradenstvo a podporu sociálnych pracovníkov osobám bez príjmu alebo s veľmi nízkym príjmom. 

Prístup k základným tovarom a službám je pre nepočujúce osoby kľúčový a je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na poskytovanie informácií v národných posunkových jazykoch aj na regionálnej a miestnej úrovni. Často sa zavádzajú systémy podpory príjmu s cieľom bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, avšak neuskutočňuje sa to prístupným spôsobom, napríklad poskytovaním informácií v národných posunkových jazykoch. V dôsledku toho môžu byť nepočujúce osoby vystavené vyššiemu riziku, že nebudú mať prístup k sociálnym nárokom. EUD bude naďalej zdôrazňovať, že politické iniciatívy, ktorých cieľom je implementácia EPSR, musia vždy zohľadňovať zásadu 17 o začlenení osôb so zdravotným postihnutím ako horizontálnu požiadavku, aby pri implementácii ostatných zásad piliera nikto nezostal bokom.  

EUD by chcela poďakovať Európskej komisii za zorganizovanie 18th Európsky týždeň regiónov. 

Všetky publikácie z rokov 2022 - 2026 sú spolufinancované a vydané v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo programu CERV Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články

sk_SKSlovenčina
Prejsť na obsah