Nič o nás bez nás.

Nič o nás bez nás.

  • Kontakt

Seminár EUD - NAD v Litve

Správna rada EUD bola pozvaná na seminár, ktorý včera večer, 20. septembra 2013, zorganizovala Litovská asociácia nepočujúcich. Prezident EUD Dr. Markku Jokinen z Fínska otvoril zasadnutie vo Vilniuse spolu s prezidentkou litovskej NAD Romou Kleckovskou a predstavil Radu EUD, ktorá priletela z celej Európy na nadchádzajúce zasadnutie Rady EUD.

Prezident EUDY, Európskej únie nepočujúcej mládeže, Ronan Dunne tiež vysvetlil štruktúru a prácu jej predstavenstva. EUDY zdôraznila význam spolupráce medzi EUD a EUDY v nadväznosti na nedávno podpísané memorandum o porozumení.

Výkonný riaditeľ EUD Mark Wheatley poskytol stručný prehľad o situácii nepočujúcich používateľov posunkového jazyka v Európe a predstavil prácu EUD, jej štruktúru a históriu. Výkonný riaditeľ uviedol najmä štatistické údaje týkajúce sa pomeru tlmočníkov posunkového jazyka a používateľov posunkového jazyka v jednotlivých krajinách EÚ. Zhrnul tiež dôležité časti knihy EUD: Legislatíva v oblasti posunkového jazyka v Európskej únii z roku 2012. Po krátkom predstavení Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) Mark Wheatley predstavil právne predpisy a odporúčania na európskej úrovni vrátane Bruselskej deklarácie z roku 2010, ktorú spolupodpísala Litovská asociácia nepočujúcich. Zdôraznil význam spoločnej spolupráce medzi združeniami nepočujúcich a EUD s cieľom zabezpečiť šírenie osvedčených postupov v celej Európe i mimo nej.

Dennis Hoogeveen, nedávno vymenovaný výkonný riaditeľ EUDY, predstavil ciele a zámery organizácie, jej súčasný pracovný program, ako aj jej pracovné skupiny. EUDY pracuje na posilnení postavenia mladých nepočujúcich používateľov posunkového jazyka a ich zastupujúcich organizácií. EUDY dúfa, že mladí Nepočujúci v Litve budú môcť v blízkej budúcnosti založiť aj vlastnú nezávislú mládežnícku sekciu, ktorá sa pripojí k EUDY, ako aj k iným mládežníckym organizáciám v celej Európe. EUDY v súčasnosti organizuje prvý pobaltský mládežnícky seminár, ktorého cieľom je vyškoliť mladých nepočujúcich v regióne.

Po oficiálnych prezentáciách sa publikum zapojilo do diskusií a položilo dôležité otázky EUD aj EUDY. Otázky sa týkali od vzdelávania až po ľudské práva a budúcnosť komunity nepočujúcich v Litve.

Ďalšie odkazy:
Fotoalbum FB

Memorandum o porozumení EUD - EUDY: 

Webová stránka EUDY: 
http://www.eudy.info/ 

Litovská asociácia nepočujúcich:
http://www.lkd.lt/

Kniha EUD: 

Úplné znenie UNCRPD: 
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

Medzinárodná verzia UNCRPD: 
http://wfdeaf.org/human-rights/crpd

Bruselská deklarácia: 

Všetky publikácie z rokov 2022 - 2026 sú spolufinancované a vydané v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo programu CERV Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články

sk_SKSlovenčina
Prejsť na obsah