EUD

Európska únia nepočujúcich (EUD), financovaná Európskou komisiou, je jedinou nadnárodnou organizáciou na úrovni EÚ, ktorá presadzuje hodnoty EÚ a obhajuje rovnosť nepočujúcich, nediskrimináciu, angažovanosť a úplné a zmysluplné uplatňovanie ľudských práv na úrovni EÚ plne prístupným spôsobom.

Cieľom EUD je nadviazať a udržiavať dialóg na úrovni EÚ s jej príbuznými inštitúciami a úradníkmi po konzultácii a v spolupráci s jej členmi - národnými asociáciami nepočujúcich. EUD je riadnym členom Európskeho fóra zdravotne postihnutých (EDF) a je regionálnym spolupracujúcim členom Svetovej federácie nepočujúcich (WFD) na riešenie otázok celosvetového významu a má tiež štatút účastníka Rady Európy (RE).