Členovia predstavenstva

EUD sa skladá z týchto štrukturálnych orgánov: valné zhromaždenie, správna rada, ktorej predsedá prezident EUD, a sekretariát.

Správna rada sa skladá z piatich členov: jedného predsedu, jedného podpredsedu a troch riadnych členov správnej rady.

Valné zhromaždenie EUD volí každé štyri roky novú správnu radu. Kandidátov do správnej rady navrhujú riadni členovia EUD, národné združenia nepočujúcich (NAD). Súčasní členovia rady môžu byť tiež opätovne zvolení, ak NAD podporí ich nomináciu. Po zvolení je päť členov rady zodpovedných za spoločný dohľad nad prácou EUD a jej aktivitami. Správna rada sa schádza najmenej štyrikrát ročne alebo podľa potreby.

Súčasná rada EUD bola zvolená na valnom zhromaždení EUD v Marseille v roku 2022. Ďalšie voľby do predstavenstva EUD sa uskutočnia na valnom zhromaždení v roku 2026 na Cypre.

Sofia Isari

Prezident

Greece

Ronit Laquerrière-Leven

Viceprezident

France

Paal Richard Peterson

Člen predstavenstva

Norway

David Buxton

Člen predstavenstva

United Kingdom

Andy Van Hoorebeke

Člen predstavenstva

Belgium