Plnoprávni členovia

EUD so sídlom v Bruseli (Belgicko) je nezisková európska mimovládna organizácia (ENGO), ktorej členmi sú národné združenia nepočujúcich (NAD).

Je jedinou nadnárodnou organizáciou zastupujúcou nepočujúcich na európskej úrovni a je jednou z mála ENGO, ktorá zastupuje združenia zo všetkých 27 členských štátov EÚ, okrem Islandu, Nórska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva.

Plnoprávni členovia

Pridružení členovia