Európske predsedníctvo

Čo je predsedníctvo Rady a ako funguje?

Rotujúce predsedníctvo

Predsedníctvo Rady sa každých 6 mesiacov strieda medzi členskými štátmi EÚ. Počas tohto šesťmesačného obdobia predsedníctvo predsedá zasadnutiam na všetkých úrovniach Rady, čím pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade.

Predsedajúce členské štáty úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, tzv. triách. Tento systém bol zavedený Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Trojica stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov. Na základe tohto programu každá z troch krajín pripravuje svoj vlastný podrobnejší šesťmesačný program.

Súčasnú trojicu tvoria predsedníctva Holandska, Slovenska a Malty. 

Zdroj: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/