Nič o nás bez nás.

Nič o nás bez nás.

  • Kontakt

Európsky akt o prístupnosti

EUD

Európsky akt o prístupnosti: EDF vyzýva Európsku komisiu, aby splnila svoje záväzky 
Legislatívny návrh o prístupnosti tovarov a služieb


EUD blahoželá Európskemu fóru zdravotne postihnutých (EDF) k úspešnému stretnutiu s podpredsedníčkou Európskej komisie Viviane Redingovou. EUD je riadnym členom EDF a plne podporuje úsilie EDF o presadenie Európskeho aktu o prístupnosti, z ktorého budú mať prospech všetci zdravotne postihnutí Európania vrátane nepočujúcich občanov.

EUD sa od začiatku podieľala na Európskom akte o prístupnosti a odpovedala verejnosti na otázky konzultácie a účasť na posúdení vplyvu vykonanom v mene Európskej komisie.

EUD s potešením prijala informáciu, že Európska komisia vyjadrila svoj trvalý záväzok voči tomuto zákonu a víta začlenenie zainteresovaných strán v hospodárskej oblasti, ale obáva sa, že zákon, ktorý bol niekoľkokrát odložený, nebude realizovaný dostatočne skoro na to, aby sa dosiahla rovnosť proklamovaná v UNCRPD a v súčasnej európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia. EUD preto vyzýva Európsku komisiu, aby pokračovala v zapájaní zastupiteľských organizácií a ďalej začleňovala UNCRPD do všetkých svojich činností vrátane legislatívnych návrhov.

Základné informácie Európsky akt o prístupnosti:
Európsky akt o prístupnosti (EAA) je súčasťou úsilia Európskej únie o vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) v súlade s jej Európskou stratégiou pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 - 2020. Jeho cieľom je odstrániť prekážky pre osoby so zdravotným postihnutím, aby sa zabezpečila ich plná ekonomická, sociálna a politická účasť v spoločnosti. Prostredníctvom harmonizácie požiadaviek na prístupnosť v celej EÚ sa zlepší fungovanie vnútorného trhu a v konečnom dôsledku budú mať nepočujúci a zdravotne postihnutí ľudia jednoduchšie uplatňovanie svojich občianskych práv v rámci Únie.

Celé oznámenie pre médiá spoločnosti EDF nájdete tu:
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=33115

Plán Európskeho aktu o prístupnosti:
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_just_025_european_accessibiliy_act_en.pdf

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 - 2020:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF

Úplné znenie UNCRPD:
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

UNCRPD v medzinárodnom znaku:
http://wfdeaf.org/human-rights/crpd

Všetky publikácie z rokov 2022 - 2026 sú spolufinancované a vydané v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo programu CERV Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články

sk_SKSlovenčina
Prejsť na obsah