Nič o nás bez nás.

Nič o nás bez nás.

  • Kontakt

Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu - homologizácia a distribúcia transparentných masiek

Na 11.th februára EUD sledovala plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu o používaní, bezpečnosti a distribúcii transparentných masiek počas pandémie COVID-19. Zasadnutie otvorila európska komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainen, ktorá uznala, že mnoho nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí sa spolieha na vizuálnu komunikáciu prostredníctvom posunkovej reči, a preto je možnosť vidieť pery a mimiku tváre veľmi dôležitá.

Komisárka ďalej vysvetlila, že odporúčania, ktoré vydalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, ako aj Svetová zdravotnícka organizácia, sú dôveryhodnými vedeckými referenciami EÚ a pravidlá týkajúce sa navrhovania, testovania a uvádzania chirurgických a ochranných masiek na trh sú stanovené na úrovni EÚ v smerniciach a nariadeniach o zdravotníckych pomôckach a v nariadení o osobných ochranných prostriedkoch (OOP). 

Existujúce predpisy o zdravotníckych pomôckach, ako aj právne predpisy o osobných ochranných pracovných prostriedkoch sú technologicky neutrálne, čo znamená, že nepredpisujú konkrétne technické riešenia pre výrobky. Akceptovateľný je akýkoľvek dizajn, akýkoľvek výber materiálov alebo komponentov pokiaľ celá maska spĺňa definované požiadavky na výkon a zabezpečuje primeranú úroveň ochrany podľa účelu použitia definovaného výrobcom.

Bolo vysvetlené, že pravidlá EÚ o osobných ochranných pracovných prostriedkoch a zdravotníckych pomôckach sú dostatočne flexibilné na to, aby sa do nich mohli zahrnúť tvárové masky akejkoľvek konštrukcie a z akéhokoľvek materiálu vrátane priehľadných tvárových masiek, pokiaľ spĺňajú rovnaké požiadavky na výkon ako bežne používané netransparentné masky. Komisárka zdôraznila, že všetci príslušní aktéri, výrobcovia, normalizačné a testovacie orgány, členské štáty a Komisia by mali úzko spolupracovať, aby sa zabezpečilo, že tvárové masky budú aj naďalej užitočným a bezpečným nástrojom v boji proti vírusu Covid-19. 

Počas plenárneho zasadnutia vyjadrilo niekoľko poslancov Európskeho parlamentu svoj názor na používanie transparentných masiek. EUD by sa chcela poďakovať kancelárii poslankyne Európskeho parlamentu Katrin Langensiepenovej za konzultácie s EUD pred diskusiou a za zdôraznenie toho, že bezpečnosť je kľúčovou prioritou pre každého a pri hľadaní alternatív na prekonanie komunikačných bariér musia obavy o bezpečnosť alternatív, ako sú priehľadné masky alebo tvárové štíty, zostať najvyššou prioritou. 

EUD vyzýva EÚ a najmä Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, aby aktívnejšie zohrávali vedúcu úlohu pri výskume tejto problematiky a zhromažďovaní vedeckých dôkazov v celej EÚ, ktoré by jasne stanovili usmernenia pre všetky členské štáty, či sú priehľadné masky alebo tvárové štíty rovnako účinné ako látkové alebo vláknité masky pri znižovaní prenosu COVID-19 a či poskytujú rovnocennú a rovnakú ochranu.

Všetky publikácie z rokov 2022 - 2026 sú spolufinancované a vydané v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo programu CERV Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články

sk_SKSlovenčina
Prejsť na obsah