Austria

Rakúsko

Österreichischer Gehörlosenbund (ÖGLB)
Austrian Deaf Association 

Austria

Information and facts about Austria and Austrian Deaf Association:

Založené: 1913
Riadny člen EUD od: 1995

Predseda: Helene Jarmer
1. Vice President: Gabriele Zemann
2. Vice President: Reinhard Grobbauer
3. Vice President: Monika Mück-Egg
General Secretary: Lukas Huber
Treasurer: Klaus Patzak
Vice Treasurer: Magdalena Klaric

Znakový jazyk: Österreichische Gebärdensprache
Skratka: ÖGS

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 8,000 – 10,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 150

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 26 September 2008

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 26 September 2008

Waldgasse 13/2
1100 Vienna
Rakúsko
 
Webová lokalita: www.oeglb.at