Bulgaria

Bulharsko

Съюз на глухите в България (SGB) 
Union of the Deaf in Bulgaria

Bulgaria

Information and facts about Bulgaria and Union of the Deaf in Bulgaria (SGB):

Založené: 12 July 1934
Riadny člen EUD od: 2007

Predseda:
Podpredsedníčka:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Български жестомимичен език (Bulgarian Sign Language)
Skratka: NEUPLATŇUJE SA

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 50,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 46

Konvent: Signature 27 September 2007
Ratifikácia: 22 March 2012

Opčný protokol: Signature 18 December 2008
Ratifikácia
: N/A

12-14, Str. Denkooglu
1504 Sofia
Bulharsko

E-mail: [email protected]
Phone: (+359) 2 980 47 78
Webová lokalita: www.sgbbg.com