Croatia

Chorvátsko

Hrvatski savez gluhih i nagluhih 
Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing

Croatia

Information and facts about Croatia and Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing:

Založené: 1921
Riadny člen EUD od: 2014

Predseda: Dijana Vincek
Člen predstavenstva: Marina Balenovic
Člen predstavenstva: Jasmina Vukic
Člen predstavenstva: Jelena Vukotic
Člen predstavenstva: Alma Zulim
Člen predstavenstva: Vladimir Posaric
Člen predstavenstva: Damir Zivkovic

Znakový jazyk: Hrvatski znakovni jezik
Skratka: HZJ

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 6,500
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 60

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 15 August 2007

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 15 August 2007

Palmotićeva 4
10000 Zagreb
Chorvátsko

E-mail: [email protected]
Phone: (+385) 1 4814 114
Webová lokalita: www.hsgn.hr