Cyprus

Cyprus

Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου 
Cyprus Deaf Federation

Information and facts about Cyprus and Cyprus Deaf Federation:

Založené: 2004
Riadny člen EUD od: 2005

Predseda: Despina Ioannou
Podpredsedníčka:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα
Skratka: ΚΝΓ

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 1,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 25

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 27 June 2011

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 27 June 2011

P.O.Box 27775
4 Neas Engomis str.
2433 Engomi, Nicosia
Cyprus

E-mail: [email protected]
Phone: (+375) 22 46 41 97
Website: –