Czech Republic

Česká republika

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Čr (UDHH)
Únia nepočujúcich a nedoslýchavých v Českej republike

Czech

Informácie a fakty o Českej republike a Zväze nepočujúcich a nedoslýchavých v Českej republike:

Založené: 8. mája 1990
Riadny člen EUD od: 2005

Predseda: Šárka Prokopiusová
Podpredsedníčka:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Český znakový jazyk
Skratka: CZJ

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 10,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 70

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 28. septembra 2009

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia:
24 August 2021

Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8, Česká republika

E-mail: [email protected]
Telefón: (+42) 224 816 829
Webová lokalita: www.snncr.cz