Denmark

Dánsko

Danske Døves Landsforbund (DDL)
Danish Deaf Association

DDL logo
Denmark

Information and facts about Denmark and Danish Deaf Association:

Založené: 18 May 1935
Riadny člen EUD od: 1985

Predseda: Lars Knudsen
Podpredsedníčka:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Dansk tegnsprog
Skratka: NEUPLATŇUJE SA

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 4,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 400

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 24 July 2009

Opčný protokol: NEUPLATŇUJE SA
Ratifikácia: 23 September 2014

Brohusgade 17, 4.th
2200 Copenhagen N
Dánsko

E-mail: [email protected]
Phone: (+45) 35 24 09 10
Webová lokalita: www.ddl.dk